Gjenoppdaget skapning etter 100 år

– annonse top –

En bille som ekspertene ikke har sett på 100 år, er gjenoppdaget på Notodden.

I følge Dagsavisen heter den sjeldne billen «Orthotomicus longicollis». Den ble funnet av Sigve Raiso og Stefan Olberg (BioFokus), og ble lokalisert i skogområdet Ramsås-Hea ved Follsjå i Notodden.

Biofokus har drevet med kartlegging av naturverdier i skog i 25 år. De har i følge avisen påvist så mye som 42 rødlistede arter i området.

– annonse inline –

Insektet på bildet er en stor barkebille.

– annonse bottom –