Gjennomslag for økt kamp mot organisert miljøkriminalitet

– annonse top –

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener at Norge har fått gjennomslag for et viktig internasjonalt samarbeid for å hindre naturødeleggelser.

– Internasjonalt samarbeid er helt avgjørende for kampen mot organisert miljøkriminalitet, for at vi skal ta vare på verdensarvområdene og for å bevare dyreliv som står i fare for å forsvinne, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– annonse inline –

Partene i CITES – Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora – vedtok tirsdag et forslag fra Norge, om tettere samarbeid mellom verdensarvkonvensjonen og CITES. Samarbeidet gjelder både internasjonalt og på nasjonalt nivå, heter det i en pressemelding fra departementet.

Unescos verdensarvområder er hjem for mange truede arter. Nesten en tredel av alle ville tigre og 40 prosent av alle afrikanske elefanter lever i verdensarvområder. Samtidig er krypskyting, ulovlig hogst og ulovlig fiske et stort problem mange steder med verdensarvstatus. Det er ofte organiserte kriminelle som står bak, og smuglingen skjer i stort volum.

– Hvis ikke noe gjøres for å stanse ulovlig jakt, hogst og fiske risikerer arter å bli utryddet fra enkelte verdensarvområder. Samarbeidet vi har fått på plass, vil bidra til en sterkere og mer koordinert innsats. For å styrke innsatsen har regjeringen samtidig bevilget 30 millioner til forvaltningen av verdensarvområder i Afrika. Naturområder i Afrika er underrepresentert på verdensarvlisten, og flere av dem er svært utsatt, understreker Elvestuen.

Partsmøtet under CITES finner sted i Genève, Sveits fra 17. til 28. august. 183 land er part i konvensjonen og partene vil i møtet blant annet diskutere regulering av handel med elefant og neshorn, marine arter og tropiske treslag. 

Dagsorden til møtet omfatter også spørsmål om hvordan man kan bekjempe ulovlig handel med truede arter, tiltak for å redusere etterspørselen etter slike arter og håndtering av den stadig økende handelen med slike arter på internett.

Noen av verdensarvområdene risikerer å miste sin verdensarvstatus på grunn av ødeleggelsen av natur og dyreliv. 

– annonse bottom –