Gir tillatelse til å skyte ulv på Sørlandet

Foto: Wikimedia Commons
– annonse top –

Fylkesmannen i Agder har gitt tillatelse til å skyte en ulv som gjør skade i flere kommuner på Sørlandet.

Fylkesmannen gir tillatelse til å felle én ulv i Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal kommuner.

– annonse inline –

Tillatelsen gis etter en samlet vurdering av påførte skader og potensialet for videre skader på sau dersom ulv fortsetter å oppholde seg i skadeområdet. Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven. Tillatelsen ble gitt på egen initiativ etter meldinger fra Statens naturoppsyn.

Bakgrunnen er at det ble funnet tre kadavere av sau mellom Ånebjor og Finndalen i Åseral kommune.

– Et kadaver av en åring og to lam ble vurdert som dokumentert tatt av ulv. I tillegg ble det funnet møkk i tilknytning til kadavrene. Møkkprøven er tatt vare på og vil bli sendt til analyse på NINA i Trondheim så raskt som mulig, heter det i vedtaket.

  1. Fellingstillatelsen gjelder felling av én ulv i tidsrommet tirsdag 23. juni kl. 22.00 til onsdag 8. juli kl. 12.00, 2020.

Her kan du lese hele vedtaket fra Fylkesmannen i Agder.

– annonse bottom –