– annonse top –

Etter at alle andre tiltak nå er forsøkt har Statsforvalteren i Trøndelag fredag gitt fellingstillatelse på en bjørn i Roktdalen i Snåsa.

I sommer er det i flere omganger søkt om fellingstillatelse på en bjørn i Snåsa, etter tap av sau, melder Statsforvalteren, som har har gitt avslag på søknadene, da det er dokumentert at det er ei binne som står bak skadene.

– annonse inline –

Bestandsmålet for bjørn i rovviltregion-6 ble oppnådd for 2020, men binnene er sentrale for oppnåelsen av bestandsmålet for dette og de kommende år.

I det fastsatte kvotevedtaket for rovviltregion-6, som Trøndelag er en del av, er det lagt inn vilkår som har til hensikt å begrense uttaket av binner i regionen. DNA-analyser slår fast at det er ei binne som står bak skadene i det aktuelle området, heter det.

Videre er det en naturlig konsekvens, etter klageavgjørelsene i Miljødirektoratet den 13. juli og av Klima- og miljødepartementet den 22. juli i år, at terskelen for å innvilge en søknad om skadefelling hvor det er risiko for felling av binne er høy – vesentlig høyere enn tillatelser til felling av hannbjørner.

-Vi har føringer på at alle andre tiltak skal være forsøkt, før det eventuelt kan gis en fellingstillatelse. Vel, der er vi nå – vi har ikke flere verktøy igjen og samtidig ser vi at skadefrekvensen har tatt seg opp de siste dagene. Av den grunn har vi i dag gitt muntlig fellingstillatelse på bjørnen i Roktdalen, sier fungerende klima- og miljødirektør Anne Sundet Tangen.

Så langt er det dokumentert at bjørn har tatt 27 sau i området. I dag blir ytterligere to kadaver undersøkt.

I et forsøk på å forebygge tap av sau har Statsforvalteren tidligere i sommer bevilget og gitt beitelagene penger til kortvarig intensivt tilsyn. Beitelagene har også fått tilbud om tilskudd til tidlig nedsanking av sau, noe de har takket nei til.

Statsforvalteren har også anmodet Miljødirektoratet om å iverksette forsøk på å jage/skremme bjørnen. Dette har direktoratet vurdert som lite hensiktsmessig.

– annonse bottom –
Forrige artikkelWWF: Usikker framtid for norsk gass
Neste artikkel– Jakt løser ikke kampen mot skrantesyke