Gir fellingstillatelse på jerv øst for Lågen

jerv
Foto: Carl Nordberg | Statens naturoppsyn
– annonse top –

Myndighetene har gitt tillatelse til å skyte jerv i tre kommuner øst for Lågen.

Tillatelsen gjelder for kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Sel. Det er GD som melder dette. NRK skriver at tillatelse til felling av jerv har blitt innvilget etter at det ved Tjønnsæterfjellet ble oppdaget det man antar er skader på husdyr forårsaket av jerv.

– annonse bottom –