– annonse top –

En pensjonert gårdbruker med over 30 års erfaring, mener at staten bør endre ordningen med rovdyrerstatning.

– I alle disse årene har lokale og regionale aviser ukritisk markedsført beitebrukernes behov for utryddelse av de store rovdyra, skriver han på Midtnorsk debatt.

- artikkel innside -

Han skriver at dagens ordninger for erstatning ikke stimulerer til bedre tilsyn med dyrene, eller bruke beiteområdene med mindre skadepotensiale.

– Med en erstatning som er nesten dobbelt så stor som slakteoppgjøret lønner det seg åpenbart heller ikke siden sauetallet til sine tider har økt i noen rovdyrområder.

Han stiller spørsmål om hvorfor man heller ikke reduserer saueholdet i rovdyrområdene, og omstille det til andre produksjoner som gir større verdiskaping. Han peker på problemene som overproduksjon i landbruket skaper.

– Denne evinnelige motstand mot grunnleggende miljøverdier er i lengden ingen vinnersak for Bygde-Norge. Og i bakgrunnen lurer jegerne med sine lobbyister som er redd konkurranse om viltet, skriver han.

– artikkel nede –