I Nordåsvatnet i Bergen driver enkelte med uvetting båtkjøring og i noen tilfeller bevisst plaging av fuglene i området.

– Annonse 3 –

Norsk ornitologisk forening (NOF) reagerer sterkt på den uansvarlige oppførselen. Ærfugl er en av artene som de siste årene har hatt brakkvannsområdet i bruk om sommeren.

– Dessverre får ikke ærfuglen fred i tilværelsen, sier NOF, som mener stadige tilfeller av råkjøring med båt i området er årsaken.

– Ærfuglen og andre vannfugler i Nordåsvatnet trenger ro og fred for at de skal ha anledning til å ta til seg nok næring, og ikke minst gjennomføre hekking, skriver NOF.