– Fuglejakt er rett og slett unødig lidelse

ærfugl ekall
Foto: Marton Berntsen, Wikimeida Commons.
– annonse top –

Organisasjonen NOAH krever stans i ærfugljakta, og vil ha forbud mot jaktformer som har høy risiko for skadeskyting.

NOAH viser i en pressemelding til Statens Naturoppsyns nylige undersøkelser av 94 døde ærfugl som viser en høy andel skadeskyting. Undersøkelsen av ærfugl viser også at andelen som lever og plages lenge etter å ha blitt skadeskutt er høy. NOAH reagerer på uttalelser om at skadeskyting er noe man «må akseptere».

NOAH peker på at den store skadeskytingsprosenten på fuglejakt er kjent fra tidligere; Vitenskapskomitten anslår en risiko på 50 prosent skadeskyting på fuglejakt.

– annonse inline –

– NINA-studien av skadeskutt ærfugl er viktig, men NOAH reagerer sterkt på uttalelser fra forskerne bak studien om at dette er noe «vi må akseptere». Man må slett ikke akseptere at dyr påføres stor risiko for lidelse fremst for underholdningens skyld. Fuglejakt er ren rekreasjon, og kan avsluttes når som helst. NOAHs innspill til revideringen av viltloven inkluderer krav om å forby jakt på dyr i flukt, skyting på dyr i vann og skyting inn i flokker – nettopp på grunn av den store skadeskytingsrisikoen for slik jakt. Den strider rett og slett mot intensjonene i dyrevelferdsloven, og det er nå på tide å rydde opp. Fuglejakt er rett og slett unødig lidelse, sier Siri Martinsen, leder og veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter.

noah dyrs rettigheter siri martinsen
Foto: Bente Isfrær, NOAH.

NOAH har tidligere i år sendt henvendelse til Miljødirektoratet om å stoppe jakten på ærfugl. Ærfuglen har status som nær truet på norsk rødliste, og nye undersøkelser viser at bestanden er i drastisk nedgang: ifølge forskere har 80 prosent av fuglene i noen områder forsvunnet. I tillegg ble det tidligere i år gjort funn av unormalt mange døde ærfugler.

– Det er absurd at en nær truet fugl skal jaktes for underholdningens skyld. Når man i tillegg ser massedød er det uforståelig at ikke jakten forbys. NOAH mener forbud mot jakt på rødlistede arter bør fastsettes i ny viltlov – dette er det viktigste og eneste forsvarlige tiltaket for å bevare truede arter i den norske naturen, sier hun. 

– annonse bottom –