– annonse top –

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om mistanke om fugleinfluensa hos flere villfugler på Østlandet.

Det er observert flere syke og døde fugler ved Østensjøvannet i Oslo, ved Holmenskjæret i Asker kommune og Indre Østfold kommune. Såkalt høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) subtype H5N8 ble bekreftet onsdag 24. mars. Det er også tidligere meldt om fugleinfluensa i Sarpsborg.

Funn av syke fugler skal meldes til Mattilsynet. Smitten utgjør liten risiko for mennesker.

– annonse inline –

Veterinærinstituttet har per 24. mars 2021 undersøkt om lag 450 prøver for influensavirus gjennom passiv overvåking av villfugler og mistanker hos høns siden den første påvisninga av HPAI i Norge i november 2020. I tillegg ble omkring 500 prøver fra jakt og fuglemerking undersøkt i overvåkings- og kontrollprogrammet (OK-programmet) for villfugl høsten 2020, skriver Veterinærinstituttet på sine nettsider.

Totalt er det påvist 34 tilfeller av HPAI i Norge. Påvisningene er fra fylkene Rogaland (16), Vestland (12), Viken (3), Oslo (1) og Agder (2).

Påvisningene hos villfuglene i Oslo-regionen viser at utbruddet med fugleinfluensa dessverre fremdeles pågår. Vårtrekket av villfugl medfører økt risiko.

– annonse bottom –
Forrige artikkel– Rett og slett en naturtragedie
Neste artikkelKonsesjon for kraft til plattformer