Frykter hubroen blir fortrengt

Bildet er tatt av Dirk (Beeki®) Schumacher fra Pixabay
– annonse top –

Norsk ornitologisk forening frykter at hubroen skal bli fortrengt i et planlagt næringsområde ved Ellingsundet i Frøya kommune i Trøndelag.

Foreningen viser til at det er snakk om et viktig område for sjøfugl. Og i dette området driver hubroen næringssøk.

– annonse inline –

– NOF frykter at denne sterkt truede artens hekkesuksess fordi tilgjengelighet på nok i territoriet er en viktig suksessfaktor, skriver naturvernrådgiver Martin Eggen på egen hjemmeside.

– I Norge har vi vært flinke til å verne mange viktige sjøfuglforekomster, men mindre flinke til å beskytte havområdene der fuglene henter næring. Heller ikke hubro kan ivaretas ved å bare skjerme reirhylla. Jaktområdene er kritisk viktige, og må vernes både fra vindkraftutbygginger og andre negative påvirkninger. For enkelte hubropar utgjør helt spesifikke områder rike på aktuelle byttedyr bærebjelken for tilstedeværelsen. Slike områder kan være våtmarksområder eller sjøfuglkolonier, f.eks. hekkeplasser for måker. Den betydning som tilstrekkelig næringstilgang har for en vellykket hubrohekking er trolig underkommunisert i forvaltningen, og er en av forklaringene på hvorfor hubro har hatt en særlig sterk tilbakegang i deler av landet, skriver rådgiveren.

– annonse bottom –