Frykter at solceller kan bli mindre lønnsomt

Bildet er tatt av Ulrike Leone fra Pixabay Illustrasjonsfoto.
– annonse top –

Naturvernforbundet frykter at solceller kan bli mindre lønnsomt etter at NVE har kommet med et forslag til endring av nettleie.

Naturvernforbundet er i utgangspunktet positive til endringer, men mener forslaget til NVE ikke gir nødvendige insentiver for å redusere energiforbruket og utbyggingen av nettet, skriver organisasjonen på egne hjemmesider.

Forbundet ønsker nettleie med høyt energiledd og lavt fastledd. Det betyr at forbrukerne betaler ut fra hvor mye strøm de bruker: «Med ny nettleiestruktur der energileddet settes lavt er det en fare for at det blir mindre lønnsomt å investere i tiltak som reduserer energiforbruket, som isolasjon og varmepumper, og egenproduksjon av strøm.»

– annonse inline –

Naturvernforbundet mener at forslaget betyr at kunder som i dag betaler nettleie basert på hvo mye energi de bruker, i større grad må betale nettleie basert på nettkapasiteten de har behov for. De mener at insentivene for å ned det totale forbruket må økes. Dersom nettleien først skal økes, mener de det er et poeng at tiltakene er mer lønnsomme.

Et av kravene fra forbundet er at energien må utnyttes mer effektivt: «Frigjort elektrisitet gjennom energieffektivisering kan brukes til å fase ut fossil energibruk og dermed bidra til reduserte klimagassutslipp, alternativt redusere behovet for utbygging av fornybar energi og tilhørende naturinngrep. For å oppnå dette trenger vi sterkere virkemidler for energieffektivisering.»

De ønsker dessuten at kraftoverføringsnettet må utnyttes mer effektivt. Da kan behovet for investeringer i ledningsnettet reduseres, og gi færre naturinngrep. Derfor trenges det sterkere virkemidler.

– annonse bottom –