– annonse 2 –

Fra fredag 19. juni har kommunene fått større makt over lokale regler for telting, ridning eller annen ferdsel og oppførsel i naturen.

Det skjer etter at det er gjort endringer i friluftsloven om lokale regler om ferdsel. Det blir ikke lenger nødvendig at Fylkesmannen skal godkjenne kommunalt besluttede regler for ferdsel etter friluftsloven. Det blir imidlertid viktig at kommunene utreder, kjører høringsrunder og kunngjør slike forskrifter i henhold til loven.

– Annonse 3 –

Dette skjer etter at Stortinget har opphevet kravet om at fylkesmennene må godkjenne kommunalt besluttede regler for ferdsel i utmark, ferdsel på vei eller sti i innmark, oppførsel i visse friluftsområder og sperring av spesielt utsatte områder. Dette er et resultat av kommune- og regionreformen. Det betyr at kommunale beslutninger på området vil gjelde fra det tidspunkt de blir vedtatt.

Det blir imidlertid ikke fult frislipp etter dette, fordi det fra før er slik at grunneier, brukere eller et interessert friluftslag kan klage på slike ferdselsregler. Denne regelen blir videreført, men i tillegg skal fylkesmannen også ha slik klagerett. Det skal bidra til at allemannsretten blir ivaretatt.

Klima- og miljødepartementet sier i en pressemelding at det er viktig at forvaltningsloven følges for at lokalt besluttede regler om ferdsel og oppførsel skal ha virkning som forskrift og kunne håndheves.

Det er ikke tilstrekkelig å sette opp et skilt med «telting forbudt» eller «ringning med hest forbudt», sier departementet. Kravene i forvaltningsloven setter blant annet krav om at kommunene må gjennomføre en forsvarlig utgreiing av forskrifter, må sende forslag på høring og kunngjøre forskriftene i Norsk Lovtidende.

Det kreves i friluftsloven at kommunen må kunngjøre forskriften i en eller flere aviser som publikum i kommunen leser. Det finnes flere detaljer om bakgrunnen for lovendringa.

– annonse 4 –
Forrige artikkelGulltida for vindkraft på land er over
Neste artikkelHun frykter fortsatt naturødeleggelser