Fri jakt på gaupe i vinter

gaupe vinter
Gaupe. Foto: Colourbox
– annonse top –

Fylkesmannen i Agder tillater fri jakt på gaupe i vinter, etter at rovviltnemnda i området har gjort et vedtak om dette.

Leder for rovviltnemnd for region 1, Aleksander Øren Heen fra Senterpartiet, har signert et vedtak datert 16. november om kvotefri jakt på gaupe i Agder. Tillatelsen for fri jakt på gaupe gjelder i perioden fra 1. februar til 31. mars 2021.

I meldingen som Fylkesmannen i Agder har sendt en lang rekke organisasjoner, opplyses det at reglene i viltloven med tilhørende forskrifter gjelder. Fylkesmannen pålegger gaupejegere å straks melde fra om felling eller forsøk på felling så snart som mulig.

– annonse inline –

Felte dyr skal vises fram for Statens naturoppsyn for prøvetaking og innhenting av opplysninger om kjønn, alder, tidspunkt for helling og stedet gauper blir felt. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at rovviltnemnda kan gjøre om vedtaket dersom nye opplysninger skulle tilsi det.

Disse medlemmenen i rovviltnemnda deltok på møtet: Aleksander Øren Heen fra Senterpartiet, Sigbjørn Framnes fra Fremskrittspartiet, Trude Brosvik fra Kristelig folkeparti, Beate Marie Johnsen fra Venstre og Hanne Marte Vatnaland fra Senterpartiet. Kun Beate Marie Johnsen fra Venstre stemte mot forslaget om fri gaupejakt i Agder.

Det er i vedtaket ikke gjort rede for bestanden av gaupe i Agder. Det går heller ikke fram hvilke politiske parti som har valgt inn de ulike medlemmene i denne rovviltnemnda.

Organisasjoner og andre interesserte kan klage på vedtaket innen tre uker. Klagen vil bli behandlet av Klima- og miljødepartementet.

– annonse bottom –