Fraråder lakseoppdrett ved viktig sjøfuglområde

Foto: Pixabay
– annonse top –

Eksperter advarer sterkt mot at det opprettes oppdrettsanlegg ved et av landets viktigste sjøfuglområder.

NRK skriver at oppdrettsnæringen selv mener at fuglelivet blir lite påvirket av tiltakene.

Forsknigssjef Svein-Håkon Lorentsen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) sier at han i utgangspunktet er veldig kritisk til planene.

– annonse inline –

NINA har siden 1980-tallet overvåket sjøfuglbestandene på Sklinna, et område to mil vest for Leka i Trøndelag. I denne sjøfuglkolonien er det et komplett utvalg av fuglefjellsartene som finnes mellom Røst i Lofoten og fugleøya Runde. Og det er bare 500 meter fra Sklinna naturreservat at Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya AS ønsker dispensasjon fra kommuneplanen til Leka kommune.

– Fylkesmannen i Trøndelag fraråder oppdrett ved Sklinna fordi det er et viktig fugleområde. Vi mener et oppdrettsanlegg vil medføre forstyrrelser for fuglene. Det er også et verneområde med internasjonal status, sier Anne Sundet Tangen, seksjonsleder hos fylkesmannen i en høringsuttalelse.

Den foreslåtte plasseringen av oppdrettsanlegget er ifølge Lorentsen midt i beiteområde for skav, teist og lomvi. Det er fare for at fuglene ikke får tilgang til beiteområdene og vil påvirke bestandene.

Det heller om lag 15.000 toppskarv og storskarv på Sklinna. Politikerne i kommunen er på et generelt grunnlag positiv til etablering av mer havbruk dersom nye lokaliteter kan tas i bruk, melder NRK.

– annonse bottom –