Fossil fyringsolje forbudt fra nyttår

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay
– annonse top –

Fra den 1. januar er det i følge en ny forskrift forbud mot fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger.

Alle som tidligere har brukt fossil fyringsolje, må med andre ord ta i bruk alternative løsninger for oppvarming innen nyttår. Det er kommunene som har ansvar for å håndheve forbudet.

Klima- og miljødepartementet opplyser at forskriften som forbyr bruk av fossil fyringsolje ble fastsatt av klima- og miljødepartementet og olje- og energidepartementet i juni 2018.  Formålet med forbudet er å redusere klimagassutslipp fra oppvarming av bygninger. Når forbudet trer i kraft vil bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger bli historie.

– annonse inline –

– Norge er så vidt vi vet det første landet i verden som gjennomfører dette klimatiltaket.  Det er viktig, og vil årlig redusere klimautslippene med nærmere 340.000 tonn CO2, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

Reduserer

Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslipp og fremme omstillingen til et samfunn hvor oppvarmingsløsningene er fornybare.

– Det er selvfølgelig kostnader knyttet til å bytte ut oljefyren og parafinovnen med fornybare oppvarmingsløsninger. Men dette er bra for klima og byttet vil i mange tilfeller redusere energiutgiftene over tid, sier Ola Elvestuen.

Det finnes flere gode alternativer til fossil oppvarming, blant annet fjernvarme, varmepumper og biobrensler. Flere tusen husstander har skaffet seg gode, fornybare og energieffektive løsninger for å dekke oppvarmingsbehovet.  Enova har gitt støtte til rundt 14.000 husstander som har skiftet ut oljefyren eller oljekaminen.

For dem som ennå ikke har gått over til nye oppvarmingskilder begynner det å haste.  Men frem til nyttår er det fortsatt mulig å få støtte fra Enova.

Kommunen kontrollerer

Det er kommunen som er ansvarlig myndighet for å følge opp forbudet. Det betyr at det er kommunene som skal føre tilsyn med at forbudet blir etterlevd i deres kommune og som skal behandle søknader om eventuelle unntak fra forskriften.

– Jeg har nylig sendt et brev til alle kommunene for å oppfordre dem til å sette seg godt inn i forskriften og veiledningsmaterialet. De har en viktig oppgave med å følge opp at forbudet blir overholdt i praksis, sier Ola Elvestuen i pressemeldingen.

– annonse bottom –