Forsvaret anmeldt for brudd på vernebestemmelser rundt ny kampflybase

Foto: Norgeskart
– annonse top –

Fylkesmannen i Nordland har for andre gang anmeldt Forsvaret for brudd på vernebestemmelsene i et verneområde som omkranser Harstad/Narvik Evenes Lufthavn.

Det er på denne flyplassen at Forsvarets nye overvåkingsfly skal stasjoneres. Og det har lenge vært kritikk mot at Forsvaret ikke respekterer vernebestemmelsene i det omkringliggende Ramsar-området, altså et internasjonalt vernet våtmarksområde.

– annonse inline –

Ifølge NRK.no har Forsvaret blitt anmeldt for andre gang på kort tid for brudd på vernebestemmelsene rundt flybasen.

– Forsvarsbygg oppfører seg som elefanten i glasshuset. Men en elefant har i det minste ikke fått forklaring på hvordan man skal oppføre seg i et glasshus. Forsvarsbygg vet godt hvilke verdier som er i området, sier sentralstyremedlem Toine Sannes i MDG til NRK.

Den operative kampbasen skal være ferdig innen 1. august 2022. I tillegg til nye overvåkingsfly skal også nye kampfly av typen F-35 ha tilhold på Evenes.

MDGs Toine C. Sannes har mistet all tiltro til at Forsvarsbygg, som er ansvarlig for utbyggingen av kampbasen, kan unngå å gjøre ubotelig skade på våtmarkene. Hun mener det kan virke som om Forsvaret ikke er klar over den sterke vernestatusen.

Seksjonsleder Olaf Dobloug i Forsvarsbygg opplyser imidlertid at de er klar over at de bygger en base i et sårbart område.

– Vi har dokumentasjon på at vi ikke har tilslammet Svanevatnet som er den virkelige juvelen her. Vi har gjort et godt grunnlagsarbeid, men jeg må bare bekrefte at vi er klare over anmeldelsen fra politiet som vi har uttalt oss til.

– annonse bottom –