– annonse top –

Etter at det tidligere i år ble tillatt med begrenset sport- og rekreasjonsfiske etter makrellstørje, er det første individet av denne tunfisken blitt merket.

– annonse inline –

Formålet med ordningen «sport- og rekreasjonsfiske» har vært å fiske makrellstørje, merke den og deretter slippe den ut i sjøen igjen, såkalt «tag and release».

Ett av de fire lagene som har fått tillatelse til å fange makrellstørje, merka og slapp ut igjen ei størje vest av Frøya på Trøndelagskysten. Størja ble tatt på stang.

– Engasjementet rundt sportsfiske etter makrellstørje vil gi oss mer kunnskap om makrellstørje i norske farvann. Det er derfor gledelig at den første makrellstørja nå er fanget, merket og sluppet ut. Jeg håper flere av fiskelagene lykkes og får stor glede av fisket, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Det skal ikke være merket makrellstørje så langt nord før. Det er totalt satt av ett tonn til sportsfiske i 2019.

Etter loddtrekning har fire fiskelag i år fått lov til å drive et begrenset sportsfiske, der de får merke og slippe ut fisken: Robert Martinsen – Team Shimano, Enrico Wyrwa, Morten Ruud og Team Atlantic og Team West Coast. Merker festes på størjen og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses av. Sportsfiskerne har fått opplæring ved Havforskningsinstituttet før fisket tok til. Det er ikke åpnet opp for et vanlig sports- og rekreasjonsfiske, og det forutsettes at fiskelagene har fått nødvendig godkjenning og opplæring.

Det er ikke lov å drive sportsfiske på makrellstørje til matauke, understreker departementet.

– annonse bottom –