Forsøker å skyte ulv i innlandskommuner

Foto: Pixabay
– annonse top –

Fylkesmannen i Innlandet har ifølge flere aviser i regionen gitt tillatelse til å skyte en ulv som skal være observert i Elverum torsdag.

Ifølge fylkesmannen skal en ulv være observert og dokumentert utenfor ulvesonen. Det opplyser seniorrådgiver Ranveig Helgesen til Østlendingen.

– annonse inline –

Det skal være tatt bilde av ulven på Øksa i Elverum. Det skal ifølge fylkesmannen være satt igang tiltak som skal ha forebyggende effekt i deler av beiteområdet der ulven skal være.

– Det er gjort ved tidligsanking av dyra. Fortsatt går noen dyr på beite, både enkeltdyr og spredte smågrupper av dyr, selv om hovedsankingen og ettersankingen er gjennomført. Derfor er det et visst skadepotensial i området. Fylkesmannen har derfor gitt midler til ytterligere intensivering av sankingen av dyra som fortsatt mangler. Det er et tiltak som er iverksatt for å unngå ytterligere skade på beitedyra, sier hun til Østlendingen.

Tillatelsen til å skyte ulven er satt i et område som er nord for riksvei 25 og vest for Glomma. Det omfatter kommunene Hamar, Løten, Elverum og Åmot. Ulven kan skytes fram til tirsdag 22. september klokka 12:00.

– annonse bottom –