– annonse top –

Forskere fra flere kyststater samlet seg nylig i Oslo for å sjekket om de snakket om samme sak, og døpte det «red skin disease».

Det er snakk om villaks, hvor det er registrert hudforandringer og dødelighet hos laks de siste årene, hvor symptomene er hudforandringer og dødelighet.

– annonse inline –

Sommeren 2019 ble det registrert sykdom og dødelighet hos villaks i Enningdalselva i Østfold. Laksen hadde utslett-lignende blødninger og forandringer i hud og hadde dårlig allmenntilstand. Ut over sommeren ble laks fra flere norske elver undersøkt, og i tillegg kom det inn tilsvarende rapporter fra Skottland, Irland, Sverige og Danmark. I Sverige, Finland og Russland har en registrert dødelighet og lignende hudforandringer de siste fire–fem årene. Det melder Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en artikkel på egne hjemmesider.

Er det samme sykdom?

Den 19. og 20. november var 25 forskere og forvaltere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland, Skottland, England og Russland samlet i Oslo til arbeidsmøte. Formålet var å avdekke om det er samme sykdom som opptrer i de ulike landene basert på presentasjoner og diskusjoner av funn. En ønsket også å diskutere mulige årsaker. I flere av de berørte landene er det gjort omfattende registreringer og undersøkelser uten at en har funnet en årsak. Forskerne kan fortsatt ikke utelukke infeksjon som en del av komplekset, men de kjente alvorlige smittsomme sykdommene hos laks er utelukket, melder NINA.

Foreløpig kan gruppen ikke konkludere med at det er samme sykdom i de ulike landene. De har imidlertid startet et samarbeid i neste laksesesong. Veterinærinstituttet stiller med digitalisering og database på web for patologi. Slik skal foto av syk laks og mikroskopi kunne sammenliknes. For å oppnå god kommunikasjon om sykdommen har tilstanden fått det engelske navnet «red skin disease».

– annonse bottom –