Forskere strides om dødsårsakene

En død knølhval har drevet i land på yttersiden av Hadseløya i Vesterålen. Mannskaper fra Kystvakta tar prøver av kadaveret. Foto: Kystvakten
– annonse top –

Forskerne strides om dødsårsakene til at hvaler har skylt på land langs kysten denne våren. Alger, skip og fiskeredskaper er noen mulige årsaker.

Hvalforsker Sofia Aniceto mener at dødsalger kan ha tatt livet et flere titalls hvaler av ulike arter denne våren.

Hun er marinbiolog med Norges fiskerihøgskole ved Norges arktiske universitet i Tromsø. Hun mistenker at dødsalger kan være årsaken til at 12 hvaler er funnet død i Nordland og Troms.

– annonse inline –

Hvalstranding ikke uvanlig

Hvalstrandeinger langt fra uvanlig, men det er utvilsomt mange hvaler som har rekt i land i løpet av våren.

– Vi må tenke på alle mulige årsaker til hvorfor hvalene dør. Om våren er det vanlig med algeoppblomstring. Det er en mulig årsak vi undersøker. Siden vi ikke har protokoll for testing av døde hvaler, kan vi ikke si det med sikkerhet. Det er en mulighet vi bør vurdere, sier Aniceto.

Ikke alger som er årsaken

Algeforsker Lars-Johan Naustvol ved Havforskningsinstituttet mener at det ikke er sannsynlig at alger er årsaken til døde hvaler. Han mener det er få av de potensielet farlige algene i norske farvann.

– En av de artene som finnes i norske farvann og kan knyttes til hvaldød er algen Alexandrium. Den produserer PSP-toksin som kan påvirke mennesker og sjøpattedyr negativt. Basert på algesituasjonen langs kysten i Lofoten og Troms, er det ingenting som tilsier at disse hvalene har dødd av algeoppblomstring, sier han. Og begrunner det med at konsentrasjoner ikke er store nok til at algeartene kan være årsak til av hvaler har dødd denne våren.

Kan ha dødd av andre årsaker

Marinbiolog Audun Rikardsen ved Norges arktiske universitet opplyser til NRK at hvalene kan ha dødd av ulike årsaker. Han mener at hvalene kan ha festet seg i etterlatenskaper som garn og tau fra fiskeflåten.

Militær aktivitet kan skade

– Militær aktivitet kan også være skadelig, og det skal ha vært en russisk militærøvelse i området man tror noen av hvalene har kommet fra, men dette har vi per i dag ikke noe mulighet til å fastslå, sier han.

Påkjørsel er sannsynlig

– Det er mye usikkerhet knyttet til dødsårsakene. Vi vet at to eller tre av dem trolig kan ha dødd av påkjørsel med båt. Det er sannsynlig at det er alger siden dødsfallene til alle hvalene skjedde i februar og mars. Og for at alger skal blomstre så trenger de mye lys som det er lite av i februar, både i Nord- og Sør-Norge.

– annonse bottom –