Forlenger restriksjoner knyttet til fugleinfluensa

Bildet er tatt av 9883074 fra Pixabay
– annonse top –

Mattilsynet har besluttet å forlenge restriksjonene som er innført knyttet til fugleinfluensa blant ville fugl.

– Det er fremdeles en risiko for spredning av fugleinfluensa i Norge. Derfor forlenger Mattilsynet tiltakene inntil videre for å forebygge spredning av smitte. Fjørfe må fremdeles holdes inne, og det er forbudt å jakte enkelte fugler i alle fylker sør for Nordland, sier seksjonssjef dyrehelse Ole Herman Tronerud i Mattilsynet.

Fugleinfluensaen som er funnet er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker, melder Mattilsynet. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

– annonse inline –

– Vi forstår at tiltakene er ganske inngripende, men det er fremdeles en risiko for at smitten skal spre seg. Dette skyldes blant annet mer inngående informasjon fra Veterinærinstituttet og Norsk Institutt for naturforskning om trekk av spesielt måker som går mellom Norge og land sør for oss i milde vinterperioder. Derfor har vi vurdert det slik at vi beholder disse begrensingene inntil videre for å forebygge smittespredning til kommersielle fjørfehold.

Mattilsynet oppfordrer også folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å si fra dersom de finner sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

– Vi vet at mange har vært veldig flinke til å overholde smittevernregler for fjørfe de siste ukene, det er vi veldig takknemlige for. Vi håper å kunne oppheve restriksjonene så raskt som mulig, men ber alle om å fortsette å være påpasselige med smittevernet inntil videre. Dette er spesielt viktig for de som driver med kommersiell fjørfeproduksjon, sier Tronerud.

– annonse bottom –