– annonse top –

Statsforvalteren i Oslo og Viken har besluttet å forlenge tillatelsen til skyting av én ulv i Stange kommune, Nord-Odal kommune og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum og Våler kommuner.

– Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samråd med Statsforvalteren i Innlandet i dag forlenget skadefellingstillatelsen på én ulv som ble gitt den 30. mai 2021. Varighet på tillatelsen er nå til mandag 28. juni kl. 12. Skadefellingsområdet har samme avgrensning som tidligere: Eidsvoll og Nes kommuner øst for Vorma og Nord for Glomma, hele Stange og Nord-Odal kommuner, Sør-Odal nord for Glomma, samt de deler av kommunene Løten, Elverum og Våler som ligger øst for E6 og sør for Rv 25/Rv3 og vest for Glomma. Det er også gitt en utvidet økonomisk ramme for fellingsforsøket, heter det i vedtaket fra Statsforvalteren.

– annonse bottom –
Forrige artikkelDerfor skal du ikke fange rumpetroll
Neste artikkelDerfor utvides nasjonalpark på Svalbard