Foreslår å styre unna denne forskningen

olje gass lovese
Illustrasjonsfoto. Foto: Statoil

En arbeidsgruppe bestående av ansatte og studenter ved Universitet i Oslo (UiO) foreslår at universitetet ikke bør innlate seg på forskning «som opplagt ikke er i tråd med bærekraftig forskning».

Det er Forskerforum som skriver dette, og refererer uttalelser fra professor Dag O. Hessen: – En bør ikke være med på å forlenge en åpenbart ikke bærekraftig industri, sier han. Frps Hanne Dyveke Søtter sier til samme nettsted at oljealderen langt fra er over.

– annonse artikkel –

Arbeidsgruppen sier i sin anbefaling at «det kan være utlysninger der UiO rett og slett ikke skal søke og bidra med finansiering.» Oljesektoren er ikke nevnt, men energidirektør Vebjørn Bakken som har ledet arbeidsgruppen sier det slik:

– Dette gjelder eksempelvis prosjekter som går direkte på økt oljeutvinning, arbeidsgruppen mener at dette ikke er noe UiO skal putte egenandeler inn i, sier han til Forskerforum. Dag O. Hessen stemmer også i, også han medlem av arbeidsbruppen:

– Hvis universitetene skal være spydspisser i den grønne overgangen, tar det seg dårlig ut om en bidrar til å forlenge oljealderen. En bør ikke være med på å forlenge en åpenbart ikke bærekraftig industri, sier Hessen.

Frp-politiker Hanne Dyveke Søtter, som sitter i ungannings- og forskningskomiteen på Stortinget, mener at universitetet skal være politisk nøytralt.

– Jeg synes det er feil hvis universitetet ikke skal satse på det som faktisk er den største næringen vi har, og som opprettholder levestandarden i Norge. Oljealderen er langt fra over. Så det er alt for tidlig å komme med et slikt vedtak, sier hun til Forskerforum.

– annonse nede –