Forbudt med drone under jakt

Bildet er tatt av Alexander Lesnitsky fra Pixabay

Trodde du at det er tillatt å bruke drone under jakt? Da må du tro om igjen, etter det Statsforvalteren i Agder opplyser.

Det er nemlig forbudt å benytte droner i forbindelse med jakt, felling og fangst, herunder lokalisere, forfølge og avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren. Det melder Statsforvalteren i Agder, som viser til at mange jegere ute og leter etter gaupespor. Statsforvalteren i Agder har i den forbindelse fått spørsmål om det er tillatt med bruk av drone for å se etter spor eller lokalisere gaupe og annet jaktbart vilt.

– annonse artikkel –

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) med forskrifter regulerer hva som er tillatt i forbindelse med jakt, felling og fangst. I § 21 heter det:

Det er forbudt under jakt:

  • å løsne skudd på eller over offentlig vei eller jernbane
  • å bruke luftfartøy eller motorkjøretøy til forfølging av vilt eller til avledning av viltets oppmerksomhet fra jegeren
  • å bruke luftfartøy eller motorkjøretøy utenfor vei til lokalisering av vilt
  • å løse skudd fra luftfartøy eller motorkjøretøy.

Viltloven benytter begrepet luftfartøy i § 21. Formålet ved å forby bruk av luftfartøy og motorkjøretøy er å hindre at disse benyttes til å avlede viltets oppmerksomhet og som hjelp til å lokalisere vilt ved å foreta en sveip over jaktterrenget før og under jakt. Droner som brukes i forbindelse med jakt defineres av Luftfartstilsynet som et luftfartøy.

Det er derfor forbudt å benytte droner i forbindelse med jakt, felling og fangst, herunder lokalisere, forfølge og avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren, skriver Statsforvalteren i Agder på egne hjemmesider. Statsforvalteren viser for øvrig til side 55 i veileder for forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

– annonse nede –