– annonse top –

For å unngå at antallet øker i Norge, innfører landbruks- og matdepartementet forbud mot mating av villsvin.

Fôring og utlegging av åte skal fortsatt være tillatt, men det gjelder ikke for store rovdyr rovdyr, kongeørn og villsvin. En ny forskrift regulerer dette, og blir gjeldende fra 1. januar 2020.

– Jeg er opptatt av å følge opp handlingsplanen mot villsvin 2020-2024, der hovedmålet er færrest mulig villsvin spredt over et minst mulig område i Norge. Bruk av åte til villsvin er en effektiv jaktform som vil være viktig for å begrense villsvinbestanden. Tidligere har regelverket knyttet til fôring og åtejakt vært uklart. Jeg mener at vi gjennom denne forskriften på en tydelig måte skiller mellom disse to aktivitetene. Samtidig slår vi fast at fôring av villsvin ikke er tillatt, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– annonse inline –

Forskriften slår fast at all fôring av store rovdyr, kongeørn og villsvin er forbudt, mens det er tillatt for andre arter. I høringen uttrykte flere ønske om å kunne fôre villsvin for å holde dem unna avlinger. Miljødirektoratet vurderer at det ikke er i tråd med målet i handlingsplanen mot villsvin om det skal være minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område.

– annonse bottom –