Forbudet var det eneste riktige

Bildet er tatt av Наталья Коллегова fra Pixabay
– annonse top –

Norsk ornitologisk forening mener at forbudet mot nydyrking av myr er en av de største seirene for naturvernet i nyere tid.

Naturvernrådgiver Martin Eggen i foreningen skriver på egne hjemmesider at et forbud var det enest riktige for å ta vare på artene i jordbrukslandskapet.

De siste 12 årene frem til 2018 var det en bobling i antall søknader om nydyrking i Norge. Spørsmålet han stiller er om myra nå er reddet?

– annonse inline –

– Naturlig nok nydyrkes det meste av myra i tilknytning til allerede eksisterende jordbruksvirksomhet. Slik forsvinner ikke bare viktige leveområder for våtmarksfugler. Også mange «jordbrukstilknyttede» arter er avhengige av tilstrekkelig med udyrket areal for å kunne gjennomføre hekkingen.

Ifølge tall fra Miljødirektoratet er tilbakegangen for fugler i kulturlandskapet på hele 40 % siden 2000.  Også NOFs nye rapport «Tiltak for bakkehekkende fugler i jordbrukslandskapet» påpeker at tilstrekkelig med natur i jordbrukslandskapet er av stor betydning for fuglelivet, heter det.

Foreningen mener at jordbruket fortsatt utgjør et betydelig press på viktig natur over store deler av landet.

– annonse bottom –