onsdag, august 10, 2022
No menu items!
More

  Oppdrettsanlegg får innført forbud, i følge statsråd

  oppdrett nordlaks fiskebøl oppdrettsanlegg
  Oppdrettsanlegg i Hadselfjorden mellom Lofoten og Vesterålen. Foto: Thor-Ivar Guldberg
  – annonse top –

  Etter protester fra blant annet miljøbevegelsen, innføres det nå forbud ved oppdrettsanlegg på kysten.

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik har bestemt seg for å forby utslipp av lusemidler ved oppdrettsanlegg.

  – Det er viktig at vi har et føre-var-perspektiv. Vi ser at det er flere utfordringer knyttet til bruk av hydrogenperoksid og lusebehandling. Inntil vi har mer kunnskap på plass foreslår vi at det skal være forbudt å slippe ut lusemidler ved oppdrettsanlegg, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

  – annonse inline –

  Nærings- og fiskeridepartementet vil om kort tid sende et forslag til midlertidige tiltak på høring i en utvidet føre-var-tilnærming. Forslaget innebærer at legemidler mot lakselus til såkalt badebehandling kun kan brukes når behandlingen gjøres i brønnbåt, ikke i merd med presenning, heter det i en pressemelding fra fiskeriministeren.

  Det midlertidige forbudet vil gjelde behandling i og i tilknytning til oppdrettsanlegg som ligger i reke- eller gytefelt, eller nærmere enn 500 meter fra slike felt. Vannet som er brukt til lusebehandlingen må transporteres bort fra anlegget.

  Nesvik møtte nylig oppdrettsnæringen, der tema var bruk av brønnbåt og behandling i merd på anlegget.

  – Regjeringen ønsker å legge til rette for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Det vil alltid være et visst behov for å bruke legemidler i oppdrett, men vi skal ikke ha en bruk som gir uakseptable effekter på miljøet, sier Nesvik.

  Parasitten lakselus er en naturlig snylter på laks. Når store mengder laks er samlet i oppdrettsanlegg, skje det ofte oppblomstring av lakselus. Det er i forbindelse med utslipp av hydrogenperoksid at andre naturlige arter tar skader, som reker og fisk i yngre stadier.

  Det har vært strenge pålegg om å holde kontroll med lakselus i oppdrettsanlegg, men i den senere tid har tolkinga av reglene endret seg, noe fiskerimyndighetene har akseptert. Derfor mener mange at det nå var på tide å endre reglene, slik at det ikke lenger skal være lovlig å slippe ut musegift i nærheten av naturlige bestander som kan ta skade av middelet.

  – annonse bottom –