– annonse top –

Dyrebeskyttelsen Norge sliter allerede i påsken med for mange ukastrerte katter som har født kattunger.

Påsken markerer starten på høysesongen for bortkomne, dumpede og hjemløse katter og kaniner. Organisasjonen etterlyser mer ansvar hos dyreeiere og ID-merking av familiedyr for å styrke dyrenes rettsvern og gjøre det enklere å gjenforene bortkomne dyr med eier.

- artikkel innside -

Hvert år hjelper Dyrebeskyttelsen Norge over 6000 bortkomne, hjemløse eller etterlatte familiedyr, og har de siste årene sett en økning i antall hjemløse og dumpede kaniner i tillegg til katter. Dyrene lider av dårlig dyrevelferd og har store utfordringer med det norske klimaet, dårlig tilgang på mat og økt risiko for sykdom og skader. Dyrebeskyttelsen Norge krever at myndighetene innfører obligatorisk ID-merking av familiedyr for å modernisere tilsynsarbeidet og styrke dyrenes rettsvern.

– artikkel nede –