Flytter verdifullt ulvepar og åpner for lisensjakt

Arkivfoto. Bildet er tatt av steffiheufelder fra Pixabay
– annonse top –

For å unngå at den genetiske verdifulle ulven og maken hans i Deisjøreviret blir felt, har departementet bestemt å flytte ulvene i reviret. Deretter vil det bli åpnet for lisensfelling i området.

Det skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– Stortinget har gjort et vedtak som i realiteten betyr at den viktigste ulven i Norge og maken hans blir skutt dersom de forblir i reviret sitt. Gjennom å åpne for lisensfelling i det aktuelle området, er det en svært høy risiko for at ulvene i Deisjøreviret blir felt dersom de ikke blir flyttet til en annet sted, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– annonse inline –

Ulveparet i Deisjøreviret holder i hovedsak til innenfor ulvesonen, men har også revir utenfor. Hannen i reviret er en genetisk verdifull ulv, som det av hensyn til ulvebestanden sin overlevelse, er viktig å ivareta. Årsaken er at den sør-skandinaviske bestanden er sterke pregene av innavl. Det er viktig å få nye gener inn med jevne mellomrom for å sikre bestanden sin langsiktige overlevelse.

Skal forsøke å flytte ulvene

For å hindre at den genetiske verdifulle ulven og maken hans blir felt under lisensfellingen, har departementet bestemt at det skal gjøres forsøk på å flytte ulvene. Oppdraget med å flytte ulvene er gitt til Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn. Miljødirektoratet skal gjennomføre oppdraget omgående, innenfor rammer som de vurderer som faglig forsvarlige.

– Det er en risiko tilknyttet å flytte ulvene, men slik jeg ser det, har jeg ikke andre valg. Når Stortinget har sagt at lisensfellingområdet utenfor ulvesonen ikke bør begrenses slik at man kan ivareta ulvene i sitt opprinnelige revir, vil jeg som ansvarlig statsråd selvsagt følge opp dette, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Før departementet tok avgjørelsen om flytting, ble Miljødirektoratet bedt om en faglig vurdering av flyttingen . Denne ble oversendt departementet 9. desember 2020 .

Lisensfelling når ulvene er flyttet

Klima- og miljødepartementet har også fattet vedtak om omgjering av departementet sitt vedtak av 23. november 2020 . Vedtaket omhandlet behandling av klager på vedtak om lisensfelling utenfor ulvesonen vinteren 2020/2021 i region 4 (Oslo og tidligere Akershus og Østfold) og region 5 (tidligere Hedmark).

Det nye vedtaket gjør om på avgrensningen av lisensfellingområdet, slik at det  blir åpnet for lisensfelling av streifulv i alle deler av forvaltningsregionene 4 og 5 som ligger utenfor ulvesonen etter at de to ulvene i Deisjøreviret er flyttet, tidligst fra 15. desember. Lisensjegere må sørge for å få bekreftet fra Fylkesmannen i Innlandet hvor vide området er åpent for lisensfelling før dem starter lisensfellingen.

– annonse bottom –