Flytter binne fra beiteområde

Bildet er tatt av Dave Hostad fra Pixabay
– annonse top –

Klima- og miljødepartementet har opprettholdt avslag på søknad om felling av ei bjørnebinne med unger i Bardu kommune. Statens naturoppsyn får i stedet i oppdrag å flytte bjørnebinna med unger ut av området.

– Bjørnebestanden ligger godt under bestandsmålet som Stortinget har vedtatt. Vi har derfor avslått søknad om å felle ei bjørnebinne med to unger i Bardu. Samtidig ønsker vi å unngå ytterligere skade i de beiteprioriterte områdene i kommunen. Derfor vil vi nå forsøke å flytte binna og ungene til et egnet sted, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Bjørnebinna med to fjorårsunger har forårsaket skader på sau i beiteprioritert område i Bardu kommune i sommer. Området opplevde betydelige tap til bjørn i beitesesongen i 2018. For å forhindre en eventuell videre skadesituasjon, gir Klima- og miljødepartementet  Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn i oppdrag å forsøke å flytte binna med unger til et egnet område.

– annonse inline –

Flyttinga skal skje innenfor rammer som Miljødirektoratet vurderer som faglig forsvarlige og som omfatter hensynet til dyrevelferd. Området som bjørnen flyttes til må være prioritert for bjørn, heter det i en pressemelding fra departementet.

Den norske bjørnebestanden ligger godt under det nasjonale bestandsmålet som Stortinget har vedtatt, og det regionale bestandsmålet for rovviltregion 8 (Troms og Finnmark). Antall binner er en sentral faktor for muligheten for vekst i bestanden. Binner bør derfor i størst mulig grad beskyttes, slik at bestanden skal kunne bygges opp mot bestandsmålet.

Samtidig er regjeringen opptatt av å unngå tap av husdyr i beitepriorterte områder.

– annonse bottom –