– annonse top –

Fjær som blant annet brukes til laskefiske er en trussel mot truet fugleart som lever i jungelen i India.

- artikkel innside -

Miljødirektoratet melder at de har tatt beslag i flere fjær og nakker fra den truede brokadehanen.

– Mange vet nok ikke at det å innføre fjær og nakke fra brokadehane fra utlandet krever tillatelse gjennom regelverket for internasjonal handel med truede arter, kalt Cites. Slike tillatelser kreves både for ville og oppdrettede eksemplarer, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Direktoratet opplyser at fjærene det her er snakk om kommer fra en hønsefugl som finnes i India. Den står på en internasjonal liste over truede arter. Fuglen går også under navnet jungle cock, i tillegg til brokadehane og grå jungelhøns.

Står i fare

Direktoratet opplyser at arten er i dag ikke direkte utrydningstruet, men står i fare for å bli det dersom handelen med den ikke reguleres. Selv om det er lov å kjøpe både nakker og fjær av denne fuglen fra utlandet, kreves det derfor tillatelse både til utførsel fra opprinnelseslandet og innførsel til Norge. Miljødirektoratet tar hvert år rundt 10 beslag i nakker og fjær kjøpt i utlandet, og som det ikke er skaffet tillatelse for.

Nå i vår har det blitt gjort en god del beslag, opplyser Hambro, som sier at kravet om tillatelse er viktig for å overvåke handelen, slik at man har kontroll over omfanget av handelen slik at arten ikke blir utryddet.

– artikkel nede –