Flere kvinner inn på mennenes jaktmarker

Foto: Pixabay
– annonse top –

Stadig flere kvinner velger å bli jegere i Norge. Det viser ny statistikk fa Statistisk sentralbyrå (SSB). Spesielt blant jenter of kvinner opp til 30 år er de populært å jakte.

Norge er en av de fremste innen rekruttering av kvinner på jakt. I 2008/2009 var det 2190 unge kvinner som deltok i en eller annen form for jakt. Tallene for 2018/2019 viser at antallet har økt fra 2190 til 3610 på ti år.

– annonse inline –

Det er fortsatt et høyere antall mannlige jegere enn kvinnelige. I 2018/19 viser tallene at det var 128.970 menn og 10.530 kvinner som deltok i en eller annen form for jakt. Tallene viser at antallet mannlige jegere har sunket med 3320 personer de siste ti årene, mens det er en øking på 2990 kvinnelige jegere. I jaktåret 2018/19 var det til sammen 10.530 kvinner på jakt.

— Vi har hatt en satsing på å sikre allmenhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv. Jeg vil legge til rette for at alle kan bruke den norske naturen, og det er en positiv utvikling at flere kvinner er jegere. Jeg tok selv jegerprøven nå i vår, så jeg håper jeg også får vært med ut på jakt etter hvert, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Jakt har lange tradisjoner i Norge og det er viktig å legge til rette for rekruttering av alle grupper i samfunnet, mener regjeringen. Det satses på å videreutvikle tilbudet innen jakt og fiske for å inspirere både de som allerede jakter og for rekruttering av nye medlemmer.

– annonse bottom –