Flere blir smittet av dyr (+)

Foto: Pixabay

Stadig flere mennesker får sykdommer som er forårsaket av smitte fra dyr og miljø.

Det går fram av en samtale som landbruks- og matminister Olaug Bollestad hadde med Carlos das Neves, direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet, og president i Wildlife Disease Association (WDA).

– annonse artikkel –

− Det er viktig å være klar over at menneskehelse er uløselig koblet til dyrehelse og miljøhelse. Fremmarsjen av nye sykdommer oppstår ofte i møter mellom mennesker, dyr og miljø. Carlos das Neves er en internasjonal kapasitet på dette området, og det er nyttig å få en innføring i årsaker til pandemier og hva som kan gjøres for å begrense dem, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.

Det er kjent at mer enn 60 prosent av nye infeksjonssykdommer er såkalt zoonoser, det vil si sykdommer som har smittet fra dyr til mennesker. De fleste av disse har opprinnelse hos ville dyr. Samtidig mangler verden i stor grad en oversikt over hvilke smittestoffer verden bør være spesielt på vakt mot.

Das Neves er en internasjonal kapasitet på området villdyrhelse.Han er en viktig talsperson for at dette helhetlige synet på helse og miljø skal legges til grunn i det videre arbeidet.

− Det er viktig å forstå opprinnelse til koronaviruset. Mest sannsynlig oppsto det fra et dyr, og at det deretter har spredt seg til mennesker. Det store spørsmålet er imidlertid hva som skjedde med dette viruset og hvordan det endret seg til å bli farlig for mennesker. Finner vi ut dette, kan vi være bedre rustet til å håndtere lignende hendelser, sa han.

Dersom mennesker fortsetter som før, vil det dukke opp stadig flere nye, smittsomme sykdommer, som vi kanskje ikke har godt forsvar mot, sa das Neves. Han opplever at god dyrehelse ofte blir glemt når det gjelder matforsyning til verdens befolkning.

– annonse nede –