Flere arter kan skytes ved bruk av kunstig lys

villsvin
Bildet er tatt av rcvd fra Pixabay
– annonse top –

Regjeringen legger opp til at flere arter enn jerv kan kunne skytes med hjelp av kunstig lys i nattemørket.

Det er Landbruks- og matdepartementet som i samarbeid med Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i viltloven om bruk av kunstig lys (lommelykt og nattoptikk) ved jakt på villsvin.

– annonse inline –

– Villsvin kan gjøre stor skade i landbruket og spre sykdommer som afrikansk svinepest. Det er derfor viktig å legge til rette for en effektiv jakt slik at villsvinbestanden i Norge er så lav som mulig, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF).

Forslaget til endringer i viltloven og utøvelsesforskriften innebærer at kunstig lys (nattoptikk og lommelykt) kan benyttes ved jakt på villsvin med visse begrensninger. Forslaget vil bidra til at regjeringens målsetting om færrest mulig villsvin spredt over et minst mulig område kan følges opp. I tillegg foreslår departementene en tydeliggjøring av hva som menes med begrepet «kunstig lys».

Regjeringen legger opp til en høringsrunde med frist til 5. januar 2021.

– annonse bottom –