Finske ulver kan motvirke innavl også i Norge

Illustrasjon. Foto: Pixabay

Bestanden av ulv øker i de vestlige delenen av Finland, hvor flere ulver har etablert seg. Ulver som trekker til Sverige og Norge, kan bidra til å motvirke innavlen hos ulv i Skandinavia.

– annonse artikkel –

Det er Rovdata som melder dette, etter å ha fått et stadig tettere samarbeid med finske viltforskere og folk som arbeider med overvåking av ulv i Finland.

Sist vinter ble det registrert til sammen 57 flokker og revirmarkerende par i Finland. Det er en økning på 16 prosent i antall flokker og 23 prosent i antall par bare siden i fjor.

Tre-fire hundre ulver

Bestandsstørrelsen ved starten av årets registreringsperioden (1. nov i Finland) ble anslått til 309 til 393 ulver, som er nesten 50 prosent høyere enn den anslåtte bestandsstørrelsen i 2017 (213-273), da bestanden begynte å vokse, ifølge Rovdata.

– Overvåkingen i Finland viser at ulvebestanden i landet er i vekst. Fordelingen av ulv i landet er også endret. Mens det tidligere var et høyere antall ulverevir i øst, nær grensen mot Russland, finner vi nå en større andel av bestanden i vestlige deler av Finland, sier Øystein Flagstad, seniorforsker i Rovdata.

Flere familier i nord

Sist vinter ble det registrert 8-10 familiegrupper i den nordvestlige delen av ulvens utbredelsesområde i Finland. Den nærmeste familiegruppen ble registrert i underkant av 200 km fra riksgrensen mellom Sverige og Finland.

Rovdata mener at bestandsveksten i Finland kan være godt nytt for den innavlede skandinaviske ulvebestanden, som trenger flere immigranter som etablerer seg og får ulvevalper. Med jevne og ujevne mellomrom kommer det immigranter inn i Nord-Skandinavia, opplyser Rovdata, men kun et fåtall av disse tar seg hele veien ned til den reproduserende delen av bestanden i sør. Sist gang det skjedde var høsten 2019 da den såkalte Elgåulven vandret inn. Etter å ha blitt flyttet to ganger, har han nå etablert seg og fått valper i Aurskog-Høland og omkringliggende kommuner.

– Data på antall immigranter til Skandinavia de siste 10 årene kan tyde på at veksten i Finland har stor betydning for hvor mange ulver som vandrer inn til Sverige og Norge. De siste fem årene (2016-2020) har hele 14 immigranter fra øst blitt registrert i Skandinavia mot bare fire i den foregående femårsperioden (2011-2015) da bestanden i Finland var lavere, opplyser Flagstad, og legger til at et videre sted er nærmere samarbeid også med Russland.

– annonse nede –