Fikk støtte, men tapte klagen

Jerv, illustrasjonsfoto. Bildet er tatt av Andrea Bohl fra Pixabay

Organisasjonen NOAH fikk støtte for sin argumentasjon, men tapte likevel klagen.

NOAH klaget på et vedtak om skadefelling av jerv i deler av Rennebu, Midtre Gauldal og Tynset kommuner. Fellingstillatelsen ble gitt av Statsforvalteren i Trøndelag 20. juli. Miljødirektoratet har nå behandlet klagen på vedtaket hos Statsforvalteren i Trøndelag.

– annonse artikkel –

I en konklusjon uttaler Miljødirektoratet at at terskelen for iverksetting av fellingen er satt svært lavt, og at fellingsområdet kunne vært redusert for å rette seg mot det skadegjørende individet i større grad.

– Selv om terskelen for å iverksette skadefelling er satt såpass lavt aksepterer vi Statsforvalterens vurdering av skadepotensialet ved vedtakstidspunktet. Etter en helhetsvurdering gir vi ikke klagen medhold.

Her kan du lese hele vedtaket i sin helhet.

– annonse nede –