– annonse top –

Norsk ornitologisk forening har fått gjennomslag for sitt synspunkt om at bestemmelsene rundt nødrett i naturmangfoldloven ikke var i tråd med Bernkonvensjonens bestemmelser.

Dette har skjedd etter at de i 2017 klaget Norge inn for Bernkonvensjonen som en såkalt «possible-base-file.

– I sommer ble naturmangfoldloven endelig endret i rovviltets favør, noe NOF er meget fornøyd med, skriver naturvernrådgiver Martin Eggen på organisasjonens hjemmesider:

– annonse inline –

Stortinget endret i sommer naturmangfoldslovens § 17 om nødrett, altså bestemmelsen som sier noe om når man har lov til å skyte rovvilt for å beskytte seg selv eller tamme dyr. Endringene kom som en direkte konsekvens av NOFs engasjement og en god oppfølging fra Bernkonvensjonen.

«Seneste i januar i år minnet vi regjeringen og Bernkonvensjonen om at det hastet å endre paragrafen om nødrett. En jeger i Telemark ble på tampen av 2019 nok en gang frikjent for å ha skutt havørn, opplagt basert på manglende faglig forståelse av situasjonen. Dommen var likevel en klar indikasjon på at dagens lovverk ikke beskyttet rovfuglene i Norge godt nok.

Vi har nå fått en presisering om at avlivingen må være helt nødvendig, noe som er gjort ved at man gjeninnsetter ordet «påkrevd» i den aktuelle paragrafen, slik ordlyden var i viltloven. Slik sikrer man at avliving er siste utvei, etter at andre metoder er forsøkt først, f.eks. skremming.

Dessverre har Stortinget også endret ordlyden i vilkåret om at tamdyr må være «under direkte angrep». Nå heter det at tamdyret må være under et «umiddelbart forestående angrep». Etter vårt skjønn åpner dette for synsing om fremtiden man oftest ikke har mulighet til å gjøre. 

Både Bernkonvensjonen og NOF er likevel fornøyd med utfallet av saken, men vil følge opp sakskomplekset dersom lovendringene ikke fører til tilfredsstillende resultater i domstolene.»

– annonse bottom –
Forrige artikkelFlere arter kan skytes ved bruk av kunstig lys
Neste artikkelMotvind Norge på konkursens rand