Fem ulv kan skytes uten fare for bestanden

ulv
Foto: Wikimedia Commons
– annonse top –

Miljødirektoratet har konkludert med at felling av fem individer med ulv utenfor ulvesonen ikke vil sette ulvebestandens overlevelse i fare.

Derfor har direktoratet med bakgrunn i skaden ulven gjør på bufe og tamrein, fastsatt en betinget kvote for skadefelling av inntil fem ulv som kan iverksettes av fylkesmennene etter viltforskriften dersom skadesituasjonen tilsier det. Det går fram av et vedtak i Miljødirektoratet den 29. april.

Klima- og miljødepartementet og Sveriges Miljødepartement har en avtale om forvaltning av genetisk verdifulle individer av ulv.

– annonse inline –

– Det kan ikke forutsettes at ethvert genetisk verdifullt individ i populasjonen kan identifiseres til enhver tid, for eksempel ved akutte skader på sau og tamrein på sommeren, eller i områder uten snødekke, heter det i Miljødirektoratets vedtak.

– annonse bottom –