Fem nye vassdrag kan bli vernet

Illustrasjonsfoto: Pixabay

FNs naturavtale «Rammeavtale om biologisk » (CBD) har satt press på Norge om å verne flere av landets vassdrag.

Dette skaper imidlertid konflikt med ordførerne i de områdene som er nærmest elvene, som heller ser på kraftutbygging som en mulighet for økonomisk vekst.

– annonse artikkel –

Disse vassdragene kan komme under vern:

  • Gjengedalsvassdraget (Vestland)
  • Garbergelva (Trøndelag)
  • Hovda (Innlandet)
  • Vinda (Innlandet)
  • Skurvedalsåna (Rogaland)

– Verneverdiene til disse elvene er uomtvistelig, seier Ola Elvestuen, miljø- og energipolitisk talsperson for Venstre, til NRK.

Venstre foreslår å bygge ut mer av de vassdragene som tidligere har vært vernet, på grunn av den nye naturavtalen som legger opp til at 30 prosent av vassdragene skal vernes.

Partiet hevder at teknologien nå er bedre enn tidligere, og at det derfor bør vurderes om det er mulig å bygge ut mer av de vernede vassdragene. Dette har blitt bekreftet av olje- og energiminister Terje Lien Aasland i en uttalelse til Klassekampen.

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland har presisert at han ikke er like radikal som han har blitt gjort til inntekt for. Han sier at målet er å undersøke hvordan man kan få mer kraft uten å redusere naturverdiene, og at han ikke vurderer å legge verna vassdrag i rør.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har imidlertid sagt at Norge må forberede seg på «vonde og vanskelige» vurderinger, men at «det å utfordre tidligere vernevedtak skal ligge ganske langt nede på den listen».

– annonse nede –