Får skyte jerv i Skjåk og Lom

jerv meråker nina viltkamera
Jerv spiser på død sau i Meråker kommune. Foto: http://viltkamera.nina.no/
– annonse top –

Fylkesmannen i Innlandet har besluttet at det gis tillatelse til forsøk til å skyte en jerv, i deler av kommunene Skjåk og Lom.

Statens naturoppsyn dokumenterte til sammen tre skader på sau forårsaket av jerv i området mellom Aursjøen og Horrungen i Skjåk kommune. To av skadene er oppstått i perioden 18. til 19. juli, mens den siste skaden er fra 21. juli.

Det ble også meldt om uro i besetninger i området. Beitelaget søkte om skadefellingstillatelse den 20. juli på bakgrunn av to skader som da var dokumentert.

– annonse inline –

Med bakgrunn i at skadeomfanget var begrenset, fant Fylkesmannen at det på dette tidspunktet ikke var tilstrekkelig grunnlag for å gi fellingstillatelse.

Den 21.7. ble det dokumentert at ytterligere et dyr var tatt av jerv, skaden var skjedd samme dag. Fylkesmannen vurderte på bakgrunn av dette søknaden på nytt, og ga muntlig fellingstillatelse på en jerv cirka klokka 18:00.

Her kan du lese hele vedtaket fra Fylkesmannen i Innlandet.

– annonse bottom –