– annonse top –

Det er en omfattende mengder sjøfugl som blir bifangst under garnfisket etter rognkjeks.

Det er forskning fra en rekke land rundt Nord-Atlanteren som viser at sjøfugl havner opp som død bifangst i fiskegarnene som benyttes under fiske etter rognkjeks.

- artikkel innside -

Forskerne skriver at sjøfugl står overfor trusler fra en rekke menneskelige aktiviteter. Blant annet fanges og drukner fugl i fiskeutstyr – såkalt utilsiktet bifangst – i flere ulike fiskerier i Nord-Atlanteren. En gruppe forskere har samlet inn all tilgjengelig informasjon om bifangst av sjøfugl i garnfisket etter rognkjeks for å vurdere i hvilken grad dette fisket påvirker sjøfugl. Systematisk datainnsamling på hvor ofte sjøfugl blir tatt som bifangst i rognkjeksfisket har imidlertid bare blitt gjort i Danmark, Island og Norge, melder seapop.no.

Forskerne mener utfordringen med at sjøfugl ender opp som bifangst er en menneskeskapt trussel.

Resultatene fra studiet vister at de fleste fuglene som ble tatt som bifangst i rognkjeksfisket var dykkende ender, skarv og alkefugl. I visse områder var det en svært høy årlig bifangstrate (opp til 2,4 fugl per tur). Forskjellene i bifangstrate mellom landene var imidlertid store. Det ble for eksempel tatt flere ganger mer fugl i det islandske rognkjeksfisket enn i dette fisket i Danmark og Norge. Denne forskjellen skyldes trolig en geografisk variasjon i bifangst av sjøfugl, men forskerne ser ikke bort fra at noe av variasjonen er knyttet til at landene praktiserer ulike metoder for å innhente data om bifangst.

Selv om begrensninger i datamaterialet gjorde at omfanget og konsekvensene av bifangsten på populasjonsnivå ikke kunne vurderes fullt ut, levner studien ingen tvil om at garnfiske kan utgjøre en betydelig risiko for enkelte bestander av dykkende sjøfugl, melder Seapop.no

– artikkel nede –