Nektes å overta kranie av skutt ulv (+)

Illustrasjonsfoto/ arkivfoto. Bildet er tatt av steffiheufelder fra Pixabay

Miljødirektoratet har avslått en søknad fra en jeger om å overta eiendomsretten til et kranie av ulv som ble skutt under lisensjakt.

Ifølge avslaget fra direktoratet ble ulven som kraniet stammer fra, skutt under linsensjakt på ulv i Åsnes kommune den 2. januar 2021.

– annonse artikkel –

Søknaden er behandlet etter forskrift 1. april 2020 nr. 565 om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften), samt lov om jakt og fangst av vilt.

I avslaget går det fram at skinn av rovdyr felt på lisensfelling tilfaller normalt jeger, mens skrotten tilfaller Viltfondet. Den som feller rovdyr plikter å innlevere dyret til vitenskapelige formål.

– Alle ulver som Viltfondet hevder eiendomsretten til blir disponert på en slik måte som gir et best mulig artsvern, og som ivaretar offentlige interesser med hensyn til museale samlinger, forvaltningsmessige og vitenskapelige undersøkelser og opplysnings- og undervisningsformål, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet i avslaget.

Våre vitenskapelige institusjoner utfører et viktig arbeid med å overvåke norsk natur og døde rovdyr inngår blant annet i undersøkelser med dette formål. Våre nasjonale museer har også et offentlig pålagt ansvar for å bygge opp samlinger, heter det i avslaget. Direktoratet gjør også søkeren oppmerksom på at Viltfondets disponering av vilt regnes ikke som et enkeltvedtak og kan ikke påklages. Saken er dermed endelig avgjort.

– annonse nede –