Får ikke jakte bjørn i Snåsa

Brunbjørn. Bildet er tatt av Robert Balog fra Pixabay
– annonse top –

Statsforvalteren i Trøndelag har besluttet at det ikke skal jaktes bjørn i Snåsa.

Snåsa kommune søke 5. september om tillatelse til å skyte bjørn etter at tre sauekadaver ble funnet. De var tatt av bjørn.

– annonse bottom –