Får ikke felle brunbjørn under lisensjakt

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. Foto: Geir Mogen, Buckethaus

Miljødirektoratet har besluttet at det ikke skal åpnes for å felle brunbjørn under lisensjakt i nord, innenfor region 7 og 8 i 2021.

– annonse artikkel –

Det vi si i Nordland, samt Troms og Finnmark. Bakgrunnen for beslutningen for å nekte felling under lisensjakt er at bestanden av bjørn fortsatt ligger under bestandsmålet i disse rovviltregionene og det foreligger ikke et bestandsmessig grunnlag for å redusere bestanden eller for å regulere bestandens utbredelse.

Miljødirektoratet viser ellers til at dersom det oppstår akutte skadesituasjoner forårsaket av bjørn vil skadefelling av skadegjørende individ kunne vurderes i henhold til gjeldende regelverk.

Ellen Hambro (bildet) er direktør for Miljødirektoratet.

Les hele vedtaket her.

– annonse nede –