Norge får fiske 300 tonn av tidligere truet bestand

Tunfiskauksjon i Japan. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
– annonse top –

Norsk totalkvote for makrellstørje er for 2020 satt til hele 311,95 tonn.

Av totalen går 256 tonn til ringnotfartøy og 19 tonn til linefartøy. Det er også avsatt 24,95 tonn til bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter i 2020. Det er avsatt totalt 6 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske i 2020, og 6 tonn er avsatt til forskning på makrellstørje. Det melder nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– annonse inline –

Til sammen 11 fartøy kan få fiske makrellstørje i 2020. I tillegg blir det også åpnet for fritidsfiske.

– Norge har i nyere tid aldri hatt større muligheter til å fiske makrellstørje, i kvote og i antall båter. Dette er gode nyheter for norske fiskere, sier fiskeri- og sjømatminister Torbjørn Røe Isaksen.

Norge har fått gjennomslag i den internasjonale forvaltningsorganisasjonen ICCAT for at Norge skal få fiske makrellstørje med flere fartøy. I fjor ble det åpnet opp for at åtte fartøy kunne delta i fisket etter makrellstørje. I år kan til sammen 11 fartøy, hvorav åtte ringnotfartøy og tre linefartøy, delta i dette fisket. Når fartøyene har meldt seg på, blir det gjennomført en loddtrekning blant de kvalifiserte søkerne.

I fjor ble det åpnet for et begrenset fritidsfiske med formål om å merke og slippe ut fisken. Merker festes på størjen, og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses. Det åpnes opp for et utvidet fritidsfiske på makrellstørje i 2020. Deltakelse forutsetter nødvendig godkjenning fra Fiskeridirektoratet.

– Det er stor interesse for dette fisket, og formålet med å utvide aktiviteten er også å få verdifull informasjon og observasjoner av makrellstørjen langs kysten, sier Røe Isaksen.

På 50- og 60-tallet var flere hundre båter involvert i makrellstørjefisket langs norskekysten. Overfiske førte til at bestanden nesten forsvant, derfor innførte Norge forbud mot å fiske makrellstørje i 2007. Etter strenge reguleringer ble det i 2014 ble det igjen åpnet for fiske.

– annonse bottom –