Fant sykdommen også i Nord-Odal

elg gevir okse
Foto: Pixabay
– annonse top –

Den dødelige sykdommen skrantesyke er også registeret hos elg i Nord-Odal.

Veterinærinstituttet melder at det er vist prioner i hjernevevet fra den aktuelle elgen. Det er imidlertid ikke tatt prøver av lymfeknuter, fordi det kun ble levert prøve fra hjernen.

– annonse inline –

Prionene som forårsaker skrantesyke finnes i ulike stammer. Blant villris er prionene funnet i lymfeknuter, men også i hjernen hos dyr som har kommet lengre i sykdommen.

Hos elg med skrantesyke i Norden er det så langt diagnostisert prioner kun i hjernevev, og sykdommen opptrer trolig sporadisk.

– For å kunne gjennomføre sikrest mulig diagnostikk er det derfor viktig at både hjernevev og lymfeknute lar seg undersøke sier koordinator og seniorforsker Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.

Skrantesjuke, eller Chronic Wasting Disease (CWD), er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos hjortedyr i Nord-Amerika. I 2016 ble denne alvorlige dyresykdommen for første gang påvist hos villrein og elg i Norge, og i 2017 ble den også påvist hos hjort.

– annonse bottom –
KildeVeterinærinstituttet