Fant mikroplast i fire av fem muslingarter

blåskjell
Bildet er tatt av Thanks for your Like • donations welcome fra Pixabay
– annonse top –

En studie som nordiske forskningsmiljøer står bak fra hundre ulike steder, viser at det ble funnet mikroplast i fire av fem undersøkte muslingarter.

Det er en fersk undersøkelse utarbeidet av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som viser dette, og der Miljødirektoratet er oppdragsgiver.

– Studien er den første i sitt slag som har analysert et så stort antall prøver fra et så stort geografisk område med så god analysekvalitet, sier prosjektleder Norman Green i NIVA.

– annonse inline –

Resultatene viser stor variasjon i hvilke partikkeltyper som ble funnet. Forskerne fant plastfiber og plastfragmenter, så vel som gummilignende partikler. Mange forskjellige partikkeltyper tyder på at det er flere kilder og forskjellige transportveier til det marine miljøet. Blant polymertypene fant forskerne blant annet polyetylen, polypropylen, polyacrylat, polyvinylklorid, polydimetylsiloxan og epoxyplastikk, i tillegg til polymerer som er kjent som tilsetningsstoffer til syntetiske gummiprodukter, melder NIVA.

Muslinger som indikatorarter

Utgangspunktet for studien var å undersøke forekomst av mikroplast i marint miljø i Norden, samt å kartlegge kilder til mikroplast i muslinger. I tillegg ønsket forskerne å undersøke på hvilken måte muslinger kan være egnet for å overvåke mikroplast.

– Våre funn tyder på at tre muslingarter kan være særlig egnet som indikatorarter for å overvåke mikroplast i det nordiske havmiljøet: blåskjell (Mytilus spp.) i mesteparten av kystområdene i Norden, østersjømusling (Limecola balthica) i Østersjøen og Abra nitida langs deler av norskekysten og Nordsjøen, sier Green.

Mest i urbane områder

Studien viser at skjell og muslinger fra urbane områder og havneområder inneholder mest mikroplast. På Grønland, Svalbard og Færøyene fant man ikke mikroplast over deteksjonsgrensen i prøvene. Dette skyldes trolig det relativt begrensede prøvematerialet fra disse stedene. Det ble funnet høyest innhold av mikroplast i Oslofjorden og Oslo indre havn (Færder og Akershuskaia). Saken ble første gang publisert på NINAs hjemmesider.

– annonse bottom –