– annonse top –

Norskog kom ut i media, 7 juli 2017 med disse uttalelsene ; «Flere grunneiere har fått inntektene sine mer enn halvert fra utmarksnæringen eller jaktnæringen på grunn av den mengden elg som ulven tar.»

Skrevet av : Ann Kristin Andersen

«– En del av grenseflokkene tar veldig mye elg og er et problem for jaktnæringen.»
«Norskog, som representerer skogeiere og står for 15 prosent av den totale avvirkningen av skog i Norge, mener at ulvebestanden er i eksplosiv utvikling.»

– annonse inline –

Jeg tror de aller fleste i Norge, som har beina litt planta på bakkenivå, kan være enige i at dette blir for dumt. Helt greit, at vi har kjøpt opp områder for og drifte enten det ene eller andre. Men, fordi vi eier et stykke land så kan vi ikke dermed late som at naturen ikke skal få ha et biologisk mangfold.

Men hvorfor er ulven i veien for elgjakta ? Det er endel folk som sitter med mer elgkjøtt i fryseren enn de klarer å spise. Det er flere jegere som er med på jakta nesten ene og alene på grunn av naturopplevelsen. Kan dette peke i en retning av at vi skyter mer enn vi selv har behov for idag ?

Noen tall om elg i Norge : SSB » For jaktåret 2016/2017 ble det gitt tillatelse til å felle om lag 40 100 dyr totalt. » – » I alt ble det felt 30 800 elg i løpet av jaktåret 2016/2017.»

For lite elg ? Hvorfor har man da ikke jaktet ut hele kvota ? Jeg vil rette et stort fokus på at det gjenstår hele 9,300 elg på kvoten som ikke har blitt tatt ! Hvis dette gjentar seg år etter år så vil såklart elgbestanden totalt sett bare øke, ettersom vi ikke klarer og forvalte det antallet som det blir gitt klarsignal om.

Med disse tallene i tankene så ønsker jeg og vise til litt informasjon angående ulven :
Forskning.no : «Elgkjøtt utgjør 95 prosent av ulvens matfat. En ulveflokk dreper gjennomsnittlig mellom 100 og 144 elger i løpet av året.»

«Et ulverevir er i gjennomsnitt på 1000 kvadratkilometer i Skandinavia og rommer gjennomsnittlig 1000–1400 elger.»

«– Hvis man er interessert i å opprettholde en god elgstamme i et område der det fins ulv, så er det viktig at elgtettheten ikke er for lav. I mange kommuner i Østerdalen har man skutt ned elgbestanden fordi elgen skader skogen.»

-«Ulvens effekt på elgens bestandsutvikling er mindre enn jaktens.»
Sånn. Da har vi litt mer og tenke på.. Men hva var det som kom opp her ? Elgen skader skogen ?? Det må vi se litt nærmere på.

Forskning.no 2015 : » Ifølge skogeierne skader elgen skog for en milliard kroner i Norge hvert år. Forskerne mener at tallene er usikre. Men det dreier seg om store verdier.»
Okei ?

«I Stor-Elvdal er det drevet silofôring i over 20 år. Men beiteskadene er høyere enn før selv om det pøses på med siloballer.» – «den voksende elgbestanden også er en grunn til at silofôringen ikke har virket. Og ikke minst gjør endringer i jordbruket at det ikke produseres like mye elgmat som tidligere. Med mye elg og lite ungskogareal per elg har mattilgangen gått ned.»

Okei. Så her pøses det faktisk ut endel penger for å forhindre at elgen _skader_ skogen !
Hjortevilt.no 2017 : «Det er ingen tvil om at elgen påfører skognæringa store tap. »
Jeg må ha med det siste tallet for ulv i 2017 : – «Årets desembertall fra Rovdata viser at det foreløpig er registrert 88-92 ulver i Norge, der 55 – 57 er helnorske.»

Etter og ha lest godt rundt i forskjellige artikler med og uten grenserevir i tallene , så kan jeg jo ta et grovt gjennomsnitt og si at vi har 75 ulv i Norge, ( tall før jakta startet 1.1.2018 ) inkludert grenseulv som går inn og ut av Norge ( ustabilt antall ) .

I 2015/2016 ble det registrert valpekull i 7 revirer. Hvis jeg tar regnestykket 144 elg per ulveflokk ( som presentert ovenfor ), hvor vi da har 7 flokker – så vil disse totalt ta ut 1,008 elg i året!

Jeg vil også regne ut hvor mye elg som ville blitt tatt av ulv iløpet av et helt år DERSOM hver eneste ulv alene spiste 121 elg i året ! Jeg tror tallet vil overraske svært mange ! 9,075!

Kan jeg med dette tallet minne om at vi i vår egen kvote har igjen 9,300 elg vi ikke tar ut  innenfor tillatt kvote ?

Så, med elgen vi selv tar ut og om hver eneste ulv skulle spist 121 elg hver seg iløpet av året så har vi fortsatt IKKE nådd kvotetoppen !!!

Jeg vet faktisk ikke helt hva jeg skal si om at Norskog mener ulven ødelegger for elgjakta !
Jeg lurer på… Kunne all denne økonomien som går til beskyttelse av skogen mot elg, blitt spart om vi hadde hatt ulv som kunne tatt av overskuddet ? For jo, vi har jo faktisk et ganske godt overskudd av elg ! Vi klarer ikke jakte ut kvotene som blir gitt !

Hvordan kan jegere og skogeiere forsvare sin klage på ulven ? For, ulven er iallefall ikke i veien for disse to næringene ! :)

Kilder : SSB.no ( https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/aar/2017-03-17 ) , Østlendingen ( https://www.ostlendingen.no/rovdyr/natur-og-miljo/nyheter/norskog-mener-det-bor-felles-mer-ulv/s/5-69-435758 ), Forskning.no ( https://forskning.no/naturressursforvaltning-skogbruk-dyreverden/2015/06/forer-elgen-med-avfall ), Bondelaget.no ( https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/rekordmange-ulveflokker-i-norge-article99002-3805.html ), Forskning.no ( https://forskning.no/dyreverden/2015/04/ulven-dreper-flere-byttedyr-enn-den-trenger ), Hjortevilt.no ( http://www.hjortevilt.no/hvor-mange-elg-spiser-ulven/ ), Hjortevilt.no ( http://www.hjortevilt.no/skog-elg-optimal-forvaltning-skogsarealene/ ), Rovdata.no ( http://www.rovdata.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4069/Markant-okning-i-antall-ulver-i-Norge.aspx ).

– annonse bottom –