– Evenes flystasjon er ute av kontroll

Une Bastholm er partileder i miljøpartiet de grønne (MDG). Foto: MDG.
– annonse top –

Partileder Une Bastholm i miljøpartiet De Grønne er kritisk til utbyggingen av Evenes flystasjon.

I et skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, Venstre, stiller hun følgende spørsmål:

– annonse inline –

«Utbyggingen av Evenes flystasjon er ute av kontroll og åpenbart til fare Nautå naturreservat. Vil klima- og miljøministeren foreta seg noe i denne saken, for å sikre at Forsvarsbygg sin utbygging på Evenes ikke gjør uopprettelig skade på det Ramsar-vernede våtmarksområdet?

Begrunnelse:

Nautå naturreservat i Evenes er et internasjonalt vernet Ramsarområde, som omslutter Evenes flystasjon. Stortinget har vedtatt at denne skal bygges opp til militær flybase for de maritime patruljeflyene P-8 og QRA-base for F-35 kampflyene.

I juni valgte fylkesmannen i Nordland å anmelde Forsvarbygg, grunnet grov overtredelse av naturmangfoldsloven § 75 andre ledd. Etter første anmeldelse uttalte fylkesmannens miljøvernavdeling at «dette som noe av det mest alvorlige de har sett noensinne», ifølge NRK. Fylkesmannen har nå anmeldt Forsvarsbygg for andre gang på kort tid, for grove brudd på vernebestemmelsene i dette unike og sårbare området.»

– annonse bottom –