– annonse top –

Partileder Une Bastholm i miljøpartiet De Grønne er kritisk til utbyggingen av Evenes flystasjon.

I et skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, Venstre, stiller hun følgende spørsmål:

«Utbyggingen av Evenes flystasjon er ute av kontroll og åpenbart til fare Nautå naturreservat. Vil klima- og miljøministeren foreta seg noe i denne saken, for å sikre at Forsvarsbygg sin utbygging på Evenes ikke gjør uopprettelig skade på det Ramsar-vernede våtmarksområdet?

– annonse inline –

Begrunnelse:

Nautå naturreservat i Evenes er et internasjonalt vernet Ramsarområde, som omslutter Evenes flystasjon. Stortinget har vedtatt at denne skal bygges opp til militær flybase for de maritime patruljeflyene P-8 og QRA-base for F-35 kampflyene.

I juni valgte fylkesmannen i Nordland å anmelde Forsvarbygg, grunnet grov overtredelse av naturmangfoldsloven § 75 andre ledd. Etter første anmeldelse uttalte fylkesmannens miljøvernavdeling at «dette som noe av det mest alvorlige de har sett noensinne», ifølge NRK. Fylkesmannen har nå anmeldt Forsvarsbygg for andre gang på kort tid, for grove brudd på vernebestemmelsene i dette unike og sårbare området.»

– annonse bottom –
Forrige artikkelStiller rovdyr-spørsmål til statsråden
Neste artikkelRovviltets Røst fikk delvis medhold