– annonse top –

I avisa Sør-Trøndelag går det en debatt om oppfordringer i sosiale medier om å ikke melde fra om observasjoner av rovdyr. Noen hevder at opplysningene bidrar til å redusere antall rovdyr i Norge.

Ifølge en leder i avisa fører slike oppfordringer til boikott til at grunnlaget for riktig rovviltforvaltning saboteres. Det skriver ansvarlig redaktør Anders Aa. Morken i egen avis. Han gir støtte til Senterpartiets Kristian Martin Fremstad som ikke har forståelse for at det skjer.

Styreleder Gjertrud Berg i Miljøpartiet De Grønne Ordland, har til motmæle. Hun mener at polariseringen og konfliktnivået i rovviltdebatten er høy, og et resultat av at den politikken man fører i dag ikke fungerer.

– annonse inline –

– Når flere mener man ikke skal følge oppfordringen om å melde fra om observasjoner, bunner dette i en mistillit til at Rovviltnemndene faktisk jobber etter det todelte mandatet, som også skal sikre levedyktige bestander av rovvilt, skriver hun i sitt innlegg i avisen:

«Oppfordringen om å melde inn observasjoner er ikke en plikt, men en frivillig deltakelse i overvåkningen av rovvilt. For at denne dugnaden skal fungere så krever det at man har tillit til at de som mottar disse observasjonene faktisk ivaretar ansvaret om å forvalte rovviltet, og ikke ensidig bruker disse dataene til å gjennomføre den andre delen av mandatet, nemlig å sikre beitenæringa. Det er derfor uheldig at en samfunnsaktør som avisa Sør-Trøndelag ikke klarer å ta til seg dette aspektet når man kaller oppfordring om ikke å melde inn observasjoner for sabotasje. Mange av de som ønsker at rovviltet skal ha en plass i norsk natur, slik man har vedtatt i rovdyrforliket, har fått lav tillit til at den vedtatte politikken blir gjennomført. De som da velger å ikke følge oppfordringen om å melde inn spor og observasjoner har da ikke et ønske om å delta på en dugnad som oppleves å bidra til en desimering av rovdyr i Norge.

Miljøpartiet De Grønne ønsker også en beitenæring uten store tap til rovdyr og bærekraftige bestander av rovvilt i Norge, men det krever en faglig forankring og ikke at rovviltnemndene politiserer rovdyrforvaltninga.

Fem av åtte rovviltnemnder har i dag leder fra Senterpartiet, som blant annet vil fjerne ulvesonen helt.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å sikre at forvaltningen av Stortingets vedtatte rovviltpolitikk forholder seg til naturmangfoldloven og Norges internasjonale forpliktelser gjennom Bernkonvensjonen. I dag har rovviltnemndene blitt en arena for politiske omkamper, og resultatet er mer polarisering og hardere debatt. Vi ønsker å utrede hvordan forvaltningen av norske rovviltbestander kan organiseres bedre, med mål om å sikre levedyktige bestander av alle rovdyr, minst mulig tap av beitedyr, minst mulig konflikt og høyest mulig tillit lokalt.

Fram til at tilliten til de som forvalter rovviltet er tilbake, så vil nok deltakelsen i dugnaden være lav fra de som ønsker rovdyr i norsk natur.»

– annonse bottom –
Forrige artikkelStarter verneprosess i Sogndal
Neste artikkelSenterpartiet må ut av rovviltnemndene